top of page

                       

        在莢果中,我們暫棲種子的居所。


經由遠望端景,我們能看見皮層上樹影

與光隙舞動的韻律,聽見暖風與潺潺流

 

水伴隨著歡笑聲。在島上,我們遊戲、

 

棲息、冥想及感受自然情境更迭的變

 

幻,一起創造與體驗和水源、環境之間

那屬於地方日常的美好。

臺中世界花卉博覽會 - 島嶼.波光莢影

taichung world flora island.sparkling pods

臺中豐原葫蘆墩第五區

11  /  2018

bottom of page